Lazournen Enternasyonal Lalang Maternel

A lokazyon Lazournen Enternasyonal Lalang Maternel, Lenstiti Resers pour Lalang ek Kiltir Kreol, Liniversite Sesel, ti fer en deba  Mardi le 21 Fevriye, Anse Royale, aparti 2er apremidi ziska 3.30 anviron. Bi prensipal sa deba se pour permet bann zenn ensi ki bann akademik ek pratiker Kreol, e osi nenport Seselwa ki enterese, donn zot lopinyon lo stati Kreol koman en lalang maternel.

 
 
 

Creole Language and Culture Research Institute

Contact Us

Ms Monica Francoise
Manager

Student Services Section 

Anse Royale
P.O. Box 1348
Mahé, Seychelles

+248 4381222

+248 2822377

student.services@unisey.ac.sc

ss.manager@unisey.ac.sc