Skip to content

Welcome to the University of Seychelles

News

April 25, 2024

Book Review – ‘Justin’ by Selby Remy

KOMEMORASYON LAZOURNEN MONDYAL POUR LIV EK DRWADOTER

‘Justin – en Zistwar Etranz’ i en liv par Selby Remi ki ti pibliye an 2023 avek finansman Fon Nasyonal pour Lar ek Kiltir. Le 23 Avril, 2024, Lenstiti Resers pour Lalang ek Kiltir Kreol dan Liniversite Sesel ti organiz en revi sa liv dan kad komemorasyon Lazournen Mondyal pour Liv ek Drwadoter. Sa i osi tonm dan kad Semenn Lektir, kot en varyete aktivite, enkli bann legzibisyon kot Liniversite Sesel ek Bibliotek Nasyonal Victoria, in ganny organize.

Lenstiti Resers pour Lalang ek Kiltir Kreol in trouv li enportan pour komemor sa lazournen sak lannen, atraver revi en liv ki swa an Kreol, in ganny ekrir par en Seselwa, ouswa i baze lo kiltir Kreol. Parey Direkter sa lenstiti ti fer resorti dan son koudanvwa pour sa revi, kote ankor dan Sesel, ki bann ekriven ek bann lekter pou kapab ale pour apresye kritik en liv ? Sa i en aktivite ki tonm byen dan manda sa lenstiti resers dan Liniversite Sesel. Pour nou literatir avanse, nou bezwen kree en foronm kritik ek lapresyasyon pour siport travay bann ekriven, e devlop ankor plis, kapasite nou bann lekter pour apresye en liv.

Sete Anbasader Bernard Shamlaye e zournalis Pat Matyot ki ti zwe rol kritik dan sa revi. Tou le de i bann entelektyel byen koni dan Sesel. Apard ki zournalis, Pat Matyot in osi servi koman formater dan SBC Sesel e pour son pastan, i en syantis ki etidye zensek. Bernard Shamlaye in etidye listwar, e dan son long parkour dan servis piblik Sesel, in deservi koman en edikater, sekreter konsey minis, minis ledikasyon ek kiltir, e finalman, anbasader. Tou le de kritik ti fer en bon lanaliz striktirel travay Selby Remie, e zot ti eksprim zot lapresyasyon pour lafason ki Selby in servi langaz.

Selby in promet son bann lekter ki aktyelman i pe travay lo laprofondisman ‘Justin’. Si Justin i son kreasyon ouswa si i baze lo lavi reel en dimoun, nou prezimen i pou les bann lekter deside pour zot menm. An tou le ka, bann lekter Seselwa in fer en dekouvert dan Selby Remie, e nou swete ki son karyer koman en ekriven i ava enn ki tre friktye.

 

Apply Now!